ASSISTENTIEWONINGEN

In een serviceflatgebouw huurt u een flat waar u zelfstandig woont. Zo’n flat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen … U kunt er, als u dat wil, ook een beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes waar u de andere bewoners kunt ontmoeten. Een serviceflat vormt een combinatie van zelfstandig wonen met (permanente) ondersteuning en zorg op maat. Het is dus gericht op een oudere (+60) of een ouder koppel dat door een beroep te doen op thuiszorg en de permanentiedienst die een groep van serviceflats biedt, zelfstandig kan blijven wonen. De nieuwe assistentiewoningen zijn beschikbaar sedert 2014. Er zijn assistentiewoningen van 50, 55 of 60 vierkante meter voor alleenstaanden of koppels. Daarnaast zijn er ook nog gemeenschappelijk voorzieningen waarvan de gebruikers vrijblijvend kunnen gebruik maken, zoals thuiszorg, levering van maaltijden en schoonmaak. De prijs voor de assistentiewoningen bedraagt tussen 35 en 45 euro per dag, afhankelijk van de grootte van de kamer.

CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen aan. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Een CVK is verbonden aan een woonzorgcentrum (wat vroeger een rusthuis heette).   U kunt terecht in een CVK als u 65 jaar of ouder bent. Een kort verblijf kan nodig zijn als de personen die u normaal thuis verzorgen (familie of vrienden die uw mantelzorgers zijn) dat een tijdje niet meer kunnen (bijvoorbeeld als ze op vakantie zijn of ziek zijn). Een centrum voor kortverblijf biedt zo dus een adempauze voor de mantelzorger. Het is ook een oplossing wanneer u een tijdje meer verzorging dan normaal nodig hebt, na een val bijvoorbeeld.   De dienstverlening is er grotendeels hetzelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere bewoners.   Zo is het centrum voor kortverblijf een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum   De prijs voor het kortverblijf bedraagt tussen 53 en 68 euro per dag, afhankelijk van de grootte van de kamer.

WOONZORGCENTRUM

Een woonzorgcentrum (de nieuwe benaming voor een rusthuis) biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen.   Al wie 65 jaar of ouder is, kan terecht in een woonzorgcentrum. In de praktijk is een woonzorgcentrum in de eerste plaats bedoeld voor wie echt niet meer thuis kan wonen. Het is dus pas als andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg geen oplossing meer bieden en u bijna permanent verzorging en hulp of toezicht bij het wonen nodig hebt, dat u naar een woonzorgcentrum verhuist.   U hebt als bewoner van een woonzorgcentrum uw eigen kamer en leefruimte. Uiteraard kunt u als bewoner het centrum in- en uitgaan als u dat wilt en kunnen familieleden of vrienden bij u langskomen wanneer u dat wilt. U kunt rekenen op extra ondersteuning, dat gaat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot verzorging en verpleging.   De prijs voor het woonzorgcentrum bedraagt tussen 48 en 63 euro per dag, afhankelijk van de grootte van de kamer.